June 28, 2014

USED IC POCKET DICTIONARY JAPAN-ENGLISH-JAPAN Price-25000 Kyats

အိတ္ေဆာင္ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္-ဂ်ပန္ အဘိဓာန္ျဖစ္ပါသည္၊ ဂ်ပန္စာေလ႔လာသူမ်ားႏွင္႔ဂ်ပန္စကားအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
သံုးစြဲရလြယ္ကူပါသည္၊၀ယ္ယူလိုသူမ်ားဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။  PH-09254022385


 


No comments:

Post a Comment