June 29, 2014

ငါးမွ်ားတံျဖစ္ပါသည္၊ လြယ္ကူစြာ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသည္၊ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ားဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္ Ph:09254022385 Price-35000 Ks


No comments:

Post a Comment