June 29, 2014

ငါးမွ်ားစက္သီး Price-10000 Ks

USED ငါးမွ်ားစက္သီး ပစၥည္းေကာင္းမြန္ပါသည္၊ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ားဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။Ph-09254022385

No comments:

Post a Comment